Urządzenie NanoKnife IREWprowadzenie minimalnie inwazyjnej metody opartej na nanotechnologii – NanoKnife IRE – rewolucjonizuje metody leczenia nowotworów. Najświeższe opisy wyników leczenia tą metodą, publikowane w światowym piśmiennictwie pozwalają stwierdzić, że jest to najmniej inwazyjne leczenie dedykowane pacjentom u których choroba jest zlokalizowana tylko w gruczole krokowym i nie ma charakteru choroby uogólnionej.

NanoKnife jest urządzeniem wykorzystującym nową technologię wybiórczego, trwałego, uszkodzenia błon komórek nowotworowych poprzez tworzenie w ich ścianie porów, zaburzających procesy życiowe. Trwałe uszkodzenie błon komórkowych prowadzi do rozpadu i umierania komórek rakowych( apoptozy). Szczególnieważne w tej nanotechnologicznej procedurze jest zaoszczędzenie sąsiadujacych struktur naczyń krwionośnych, naczyń chłonnych, nerwów, mięśni, włókien kolagenowych tym samym, sąsiadujące organy nie zostają uszkodzone i zachowują swoja funkcję. Bardzo precyzyjne działanie systemu NanoKnife pozwala na leczenie nowotworów, których dotychczas z uwagi na ich umiejscowienie nie można było leczyć chirurgicznie z powodu braku technicznych możliwości wykonania operacji bez uniknięcia poważnych powikłań i komplikacji. NanoKnife IRE wytwarza szybkie impulsy energii przepływające między elektrodami umieszczonymi w formie igieł dookoła guza nowotworowego. Seria nanosekundowych impulsów o napieciu około 3000 Voltów na cm2 aplikowanych w odstępach około 100 mikrosekundowych, powoduje wytworzenie opisywanych “porów”. Po rozpadzie komórek ich zwartość, cytoplazma oraz inne resztki uszkodzonych komórek usuwane są przez układ chłonny. Białka nowotworowe, które wydostały się poza komórki mogą być potencjalnie traktowane przez układ odpornościowy jako nowe antygeny pobudzające układ odpornościowy do produkcji przeciwciał zwalczających nowotwór. Reakcja układu immunologicznego na ten rodzaj leczenia jest w trakcie badań naukowych.

Dzięki dużej precyzji i sterowaniu komputerowemu, NanoKnife pozwala na zaprogramowanie rozległości obszaru poddanemu działaniu elektroporacji jest precyzyjnie odgraniczony od zdrowej tkanki. Potwierdzono to pod mikroskopem w szczegółowych badaniach histopatologicznych. Stwierdzono również, że po rozpadzie komórek rakowych nie powstaje ubytek tkankowy tak jak przy usunięciu guza chirurgicznie. Zachowane naczynia, podścielisko tkanki łącznej, mięśnie stwarzają możliwość stopniowego migrowania zdrowych komórek w miejsce zniszczonych i doprowadzania do regeneracji leczonego narządu. W ten sposób funkcja narządu zostaje przywrócona.

Obserwacja guza przy pomocy ultrasonografii lub tomografii komputerowej podczas trwania zabiegu pozwala na bieżącą weryfikację zakresu zabiegu, ponieważ obserwowany (w czasie rzeczywistym) guz natychmiast zmienia swoją strukturę.

Kilka godzin po zabiegu pacjent moze udać się do domu. Rekonwalescencja po zabiegu NanoKnife jest również stosunkowo krótka i zależy od narządu w którym był wykonywany zabieg.

Dzięki tej minimalnie inwazyjnej metodzie możliwa jest pomoc pacjentom z ograniczonymi możliwościami wyboru oraz takim którzy przebyli już leczenie operacyjne lub chemioterapię ale mają nawrót raka. Terapia NanoKnife w Polsce pozwala na zmniejszenie guza i jego obkurczenie. U chorych ze znacznie zaawansowną choroba nowotworową możliwe jest uzyskanie ogólnej poprawy i podwyższenie jakości życia. System NanoKnife jest także skuteczną opcją w leczeniu pacjentów którzy maja guzy poniżej 5 cm uznane za nieoperacyjne lub gdy radioterapia nie jest zalecana.