Wykrycie raka prostaty podczas biopsji nie daje jeszcze pełnej oceny zaawansowania choroby.

Na podstawie dalszych badań krwi, scyntygrafii kości, rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, zdjęć RTG, USG przezodbytniczego w płaszczyźnie poprzecznej i podłużnej (TRUS) określana jest rozległość choroby.

Zaawansowanie raka prostaty oraz stan ogólny chorego mają decydujące znaczenie przy wyborze sposobu leczenia.