Brak leczenia lub opóźnienie w leczeniu raka prostaty prowadzi do rozprzestrzenienia się złośliwych komórek do węzłów chłonnych, kości i innych narządów. Taki stan obniża szansę skutecznego leczenia. Wczesne wykrycie komórek nowotworowych daje możliwość wyleczenia choroby.

Działania profilaktyczne czyli:

  • okresowe, przesiewowe badanie krwi i określenie poziomu specyficznych białek prostaty PSA (ang. Prostate-Specific Antigen), fPSA (ang. Free Prostate-Specific Antigen) oraz
  • urologiczne badanie prostaty palcem przez odbyt
  • pozwalają ocenić czy jest podejrzenie obecności raka.

Jeśli zachodzi takie podejrzenie, konieczne jest pobranie wycinków tkankowych (biopsji) prostaty pod kontrolą wielopłaszczyznowej przezodbytniczej sondy ultrasonograficznej TRUS (ang. Transrectal Ultrasonography).